Kristen tro och Kristi frälsning – 3

Varför behövs Jesus Kristus – 1

Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst: “Han är min älskade Son. Lyssna till honom!”

Mark 9:7

_____

Vi behöver förstå detta för vår egen skull och för att kunna svara på frågor människan ställer angående synd och frälsning. Särskilt i “upplysningens” och religions synkretismens tid.

Låt mig först jämför judedom, kristendom och islam.

Gemensamt: 

  • All tre religionerna är monoteistiska: Vi har alla bara en gud, inte flera.
  • All räknas som Abrahamitiska: Men efter Abraham uppstår en strid om vem som fått “löftet” – är det Ismael (islam) eller Isak (judendom och kristendom).
  • Alla har en skapelseberättelse och berättelse om syndafall. Islams skiljer sig något medan judendom och kristendom är identiska.

Skillnaden:

  • Judendom och islam “behöver” inte Jesus Kristus som frälsare. Judendomen vänder Jesus ryggen, islam omnämner Honom, men det blir snarare till en hädelse.
  • För mig som kristen är Jesus Kristus min personlige frälsare, Guds Son och absolut nödvändig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *