Kristen tro och Kristi frälsning – 5

Jesus – enda vägen!

*

Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.

1 Joh 2:23

_____

Framstående teologer och ledare menar idag att all tro leder till en och samma Gud: FEL!

Sanningen är att det finns bara en vägen till Gud, den heter  Jesus Kristus.

Satan har konstruerat många vägar, dessa leder till honom själv och fördärvet – så har det varit ända sedan syndafallet!

Man kan inte vara Bibeltrogen och bära ett annat budskap. Gör man det, är man en falsk profet! En gemenskap, som har en sådan ledare, skall man hålla sig borta från. 

Att bekänna Sonen, är ngt annat än att bara betrakta Honom!