Kristen tro och Kristi frälsning – 6

Hur blir man frälst?

*

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. 

Ef 2:8-9

_____

Det är varken gärningar, ords formulering, utvalda platser eller människor som frälser – inte heller våra känslor! 

Du behöver inte läsa någon för formulerad bön. Inte besöka ett möte, en kyrka eller ett kapell. Inte ha en präst, pastor eller evangelist vid din sida.

Du kan bli frälst, ensam där du är, i ett omdelbart NU!

Frälsningen sker genom vårt överlämnade av oss själva i Herrens händer.

Då kan visserligen “vår närhet” vara till hjälp, men den kan inte frälsa. Du kan inte “köpa” dig den via medlemsskap, genom rikliga offer eller bikt. Du blir inte frälst genom en prästs “mässande” över dig.

Det är ditt hjärtas bön till Jesus Kristus, som öppnar för frälsningens skeende i ditt liv. 

Att blir frälst är att i hjärta “säga” till Jesus: Jag vill vara Guds barn och väljer Dig som min frälsare och Herre.

Detta kan ske när du vill – just i denna stund! Så vänta inte – ingen av oss vet ngt om våra framtida möjligheter. 

Men låt dig inte skrämmas till frälsning – även om detta beslut är avgörande för evigheten – utan låt dig lockas till  ett fullödigt liv i trygghet och gemenskap med livets Skapare.