Kristna politiker

Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” 

Joh: 18:36

Jesus är kung, men Han kom inte för att bli kung enligt denna världens ordning. Han kom för att friköpa människor på ett sätt som ingen mänsklig makt förmår att göra.

Men politiskt engagemang enligt denna världens ordning, behöver inte vara fel – tvärt om. När någon troende broder eller syster ser en möjlighet att via politiken bevara friheten för evangelium och att verka mot ett sekulariserande av samhället, behöver vi sluta upp och be för dem, att de bevars och kan hålla sig obefläckade av världen.