Kristus sammanfattar…

I honom (Kristus) är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

Ef 1:8-10

Vilket oerhört skönt ord: ”…sammanfatta allt…”.

När vi tror på Kristus, tror vi på Honom som sammanfattar himmel och jord, som knyter oss samman med himmelriket.

”Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er.”

Säger Jesus i Luk 17:21.

När vi tar till oss detta slutar vi leta efter ”någon gud, någon stans”. Vi har funnit Honom, vi får vila, inga religioner behövs!

Jag, människa, är inte längre långt borta från Gud. Jag, människa, är så nära Gud som jag någonsin kan komma något eller någon. Jag är andligt ”hemma”, redan här och nu.

Jesus Kristus öppnar porten, till den enda vägen, som led till Fadern. Jesus Kristus förenar – här och nu – himmelriket och mitt liv.