Kvävd tro

En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd.

Mark 4:7

Ibland frestas vi att se på denna vers ur ett mestadels sorgligt och tragiskt perspektiv. Vi suckar över det, bekräftar att så är verkligheten och går vidare. Men det är mer än bara vad vi kanske lättvindigt ser det som, en form av statistiskt fakta, “allt utsäde tar sig inte”. Men det som sker när tistlarna kväver sådden är en evig katastrofal verklighet för vart enskilt sädeskorn!

Att detta handlar om människor som hört förstått och börjat växa i tron, är ställt utom allt tvivel. Det gör hela “förloppet” så alarmerande. Även om vi kanske tvingas erkänna att “så här är det”, får vi aldrig slå oss till ro med ett sådant konstaterande.

Låt oss var uppmärksamma både på oss själv och våra trossyskon, så att inte Guds sådd förkvävs av världen runt omkring oss.