LAGEN – EN VÄLSIGNELS!

Lagen avslöjar synden och syndens makt. Vi får aldrig förringa lagen eller förneka vad lagen förkunnar.

_____

Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

1 Kor 15:56

_____

Genom Guds lag är människan inte ovetande om synd. Lagens gör synden synlig och vi kan inte gömma oss bakom bortförklaringar om okunskap. Lagen är därmed till välsignelse, genom att tydliggöra vad synd är och att avslöja syndens resultat – förkastelse och fördärv. 

Därför måste vi – med tydlighet och kärlek – avslöja dessa som vill otydliggöra lagen och tom förneka den. De tjänar inte människan – de vill ju ofta göra gällande att de befriar människan – men nej, de missleder henne och gömmer undan Guds kärleksfulla varning och tydliga budskap. De blir medskyldiga till ormens bedrägeri.

Det är om dessa som Jesus talar om, då han talar om förförarna. De har gått ut ifrån oss, säger Johannes – 1 Joh 2:19 – och vi måste inse att genom deras “status” får de en förfärande makt över en icke Bibelläsande generation.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *