Lagens mål – dom och vägledning

…det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. 

Rom 7:7

Lagen visar oss inte vägen till Gud, den får oss att inse att vi, hur vi än försöker, ändå är förlorade i synd. Vi blir inte rättfärdiga genom lagen, vi ser bara våra misslyckanden tydligare.

Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! 

Rom 7:24

Vi finner vägen till Gud när vi ger upp inför vår oförmåga och böjer knä inför Herren Jesus Kristus. Först när vi erkänner vår situation – låter syndanöden få grepp om oss – kan Han utföra verket.

Men vad gör vi då med lagen? Vi behåller den och sträcker för att leva enligt den. Inte som vägen till frälsning, men som en fortsatt vägledning efter vår frälsning.

Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.
Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan.

Kol 3: 1 och 3: 5

Lagens mål – dom och vägledning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen