LAGEN – RÄTTESNÖRET

Kan lagen ena stunden vara en proklamation som förkunnar Guds vilja och nästa stund vara något som vi – när vi blivit frälsta – inte behöver bry oss om?

_____

Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.

Matt 5:18

_____

En icke kristen överbevisas genom lagen om att han/hon är i oren inför Gud. Den är samtidigt en markör att han/hon måste ta tag i sitt liv och söka förlåtelse.

Men är lagens uppgift därmed slut? Den är ju in ändå ett “dokument”, avseende Guds bestämda ordning. Vi vet genom den hur Gud förväntar och vill att en människan skall leva.

Självklart, måste detta innebär att oavsett om vi är frälsta eller ej är Guds vilja den samma – uttryck i lagen.

  • Lagen gör oss medvetna om synd.
  • Lagen tvingar oss söka nåd.
  • Lagen – Guds vilja – förblir vårt rättesnöre.

För inte skall vi själva – som frälsta – leva som “hedningar” och säga till “hedningarna” att de måste blir frälsta…