LAGEN – VÄGVISARE

Ibland upplevs – och används – lagen som en pekpinne. Men lagen också är till för självkännedom och en vägvisare.

_____

Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

1 Kor 15:57

_____

Genom lagen förblir inte människan inte ovetande om rätt och fel – och konsekven. Lagen påminner och överbevisar oss om vår brister- vi är alla på något plan syndare! Vi vet också att enbart den som är syndfri kan nalkas Gud i Hans renhet och bestå.

Därmed gör oss lagen medvetna om att något vi inte själva kan åstadkomma, måste till, för att vi skall kunna få, och ha, gemenskap med Honom.

Vi behöver Gud för att nå Gud!

Vi kan inte komma genom någon egen konstruerad bakväg till Gud – det vill säga försök till självrättfärdig. Vi måste ödmjuka oss inför det Han lägger fram för oss som enda möjligheten.

Detta är tron på, dvs medveten underkastelse inför, Jesus Kristus. Han måste bli vårt livs Herre.

Lagen är – när den förstås så – en vägvisare till Jesus Kristus, vår enda försoning för våra brister – Guds väg till Gud!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *