Lagens makt är bruten

🔔 Gott Nytt År! 🔔

Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 

1 Kor 15:55-56

Jag har en hälsning och en påminnelse, lagom till detta årsskifte. Den handlar varken om kommande elände eller lycka. Den handlar om verkligheten, sanningen och möjligheten för ditt liv. Det tar sitt avstamp i Bibeltexten ovan.

Dödens udd – spetsen som dödar – är synden.
Synden, har fått sin makt att döda genom lagen.
Lagen, talar om hur vi skall handla och vad som händer om vi inte gör det.

Men nu har Jesus Kristus friköpte oss från lagens makt, vi som vill tro på Honom. Men märk ändå, att vi inte är friade från lagens bud, det är lagens makt som brutits. Lagen, Guds eget Ord, visar på Hans vilja och ordning för våra liv. Därför säger Jesus att “inte minsta punkt i lagen skall förgås”. Lagens ord står fasta, men dess verkan – makten att döda – är bruten.

Ur förståelsen och tron på denna fantastiska nåd och gåva, att vi i Kristus är befriade – gömda och beskyddade från dödens makt – tar vi nästa steg i vår förståelse.

Guds bruk av oss är avhängig av vår lydnad gentemot Hans vilja. Han kräver inte perfektion, men Han läser vårt hjärta som en uppslagen bok och “känner våra tankar”. Han känner vår vilja och på den bygger Han sitt verk genom oss.

Guds nåd och vårt hjärtas sanna vilja och längtan, ger Honom möjlighet att bruka oss som sina redskap!