Låt oss inte gå vilse

Det är med anledning av påståenden om dolda agendor, bakom det kriget som Ryssland och president Vladimir Putin driver mot Ukraina, som skriver jag nedanstående inlägg. Men inlägget är också en allmän betraktelse och varning, som sammanfattas i rubriken ovan.

OBS Jag har inte lagt ner stor tid på strukturering av innehållet, styckena kunde kanske flyttas om och knytas ihop bättre, men detta är några tankar jag fått och som jag delar utan att förfina dem.

När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

Matt 24:3-8

När det gäller ryckte och påståenden om bakomliggande orsaker till vad som sker, menar jag att vi skall undvika, eller i vart falla vara väldigt försiktiga, med att lägga tid på siande och att sprida dem vidare. Detta är mitt personliga förhållningssätt till mycket av det teoretiserande som sker via Facebook, Youtube och flera dylika medier.

Vad hjälper det människor, om de ser och förstår de “ytliga sanningarna” bakom det som sker, men inte förstår “det sanna djupet” att det som sker kommer från Satan. Det kan diskutera i termer av “Djupa Staten”, NWO, Globalism, namngivna personers agerande och mycket mer “ytliga sanningar”. Dessa kan förskaffar oss mycket kunskap och forma både trovärdiga och otroliga konspirationsteorier. Men teorier kommer inte att frälsa någon. Människor måste förstår att enbart Gud kan, och måste få, frälsa en människa personligen.

Som kristen vänder jag mig till Guds Ord och Guds Ande, för att Gud skall vägleda mig. Jag vänder mig inte till de “usla källorna”, till oandliga och kanske falska källorna – som kanske tom förnekar Gud – för att få kunskap och insikt om vad framtiden har i beredskap, eller varför nuet är som det är.

Avseende vaccinet och vaccinpass, har jag personligen sagt nej till vaccin och också varnat för att falla för påtryckningar om vaccinpass. För genom vaccinpass, menar jag, bidra man till experimenterande med övervakning och för ett införande av en del i system för märke – det kommande 666!

Låt oss nu alla, var och en, dra oss så nära Herren att vi hör Hans tilltal! Vi får inte försätta oss i den situationen att vi ständigt måste sitta vi datorn eller mobilen och surfa och zappa för att om möjligt få “nödvändig” kunskap och senaste informationen om vad som händer och kommer att hända. Nätet “avslöjar” och kanske skrämmer oss med mycket: Sådant vi redan vet måste hända.

Men observera nu att allt är inte “ytlig sanning” som meddelas via nätet! Gud använder också internet för att varna och väcka sina barn. Där finns starka och ödmjuka profetröster, som inte söker sin egen ära – Amen! Låt oss var försiktiga och prövande och fråga oss vad avsikten är med dessa källor förmedlar: Leder de oss närmare Gud eller vad för de med sig?

Guds Ord och Andens olja – ingen annan olja – skall alltid vara kompassen och ljuset på vår vandring. Minns berättelsen om de tio jungfrurna. Minns den inte som ett hot, utan som en uppmaning och hjälp. För fem av dem räckte inte oljan ända fram till bröllopet. De fattade sina beslut och handlande, på grundval av den kunskap, den olja, de tagit till sig. Vi måste våga fråga oss: Vilket ljus (vilken olja) leder mig?

Låt inte nätets anda förkväva vår känslighet för
Guds Ande – Han är nödvändig!