Ledda av Anden (1)

Andedöpt

“Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.” /Jesus Kristus

Joh 3:5

Är Du frälst?

Om ditt svarar blir “Ja”, på denna fråga, då menar jag att du är Andedöpt.

Frälsning är en fråga om omvändelse, överlåtelse och nyskapande. Omvändelsen och överlåtelsen manifesteras genom ditt dop i vatten – du klär av dig det gamla. Av Gud omskapas du genom Anden, då du överlämnar ditt hjärta till Gud.

  • Du väljer att bli döpt i vatten, som en bekännelse och bekräftelse på din vilja till omvändelse: Du låter döpa dig i vattnet – rena din yttre människa!
  • Gud utför ett inre nyskapande – du blir född på nytt: Han låter Anden döpa – rena din inre människa.

Frälsningen ske i bland med starka känsloupplevelser, ibland sker den utifrån en människas enkla bönesuck. Känslorna styr inte Guds verks äkthet. Det är vårt hjärtas vilja att ledas av Honom, som utlöser Guds handlande med oss – genom Anden. Vi blir, när vi överlåter oss till Guds frälsning renade och födda på nytt, döpta i vatten och Anden.

Not: Döpa, dop, nedsänka – symboliserar tvagning och rening. Judarna var noga med den rituella tvagningen.