Ledda av Anden (2)

Andens utgjutelse

Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd.

Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.

Joh 16: 7-14

I bland händer det att vi som Guds barn önskar att Jesus gått vid vår sidan fullt synlig. Vi önskar att få vara med Honom, att vi fick se Honom göra under och tecken. Vi vill sitta vid Hans fötter och lyssna. Kunna fråga Honom om hur vi skall handla inför olika vägval osv. Nu är det inte så och bäst förklaringen är att Jesus inte kan var fysiskt närvarande, som uppstånden människoson, över allt hos var och en av oss under dygnets alla timmar. I stället lovade Han att sända oss Hjälparen – och Han har uppfyllt det löftet.

Vid sista påskmåltiden med lärjungarna, ger Han dem löftet som jag citerat ovan. Vid stunde för sitt uppryckande upprepar Han löftet (Apg 1:8-9) och av Apostlen Petrus påminns vi (Apg 2:17-21) om att löftet om Andens utgjutelse redan förkunnats av profeten Joel 2:28-29.

Om vi stillar oss lite vid begreppen Andens dop och Andens utgjutelse, så ser vi att Andens dop tillhör vår frälsning tillsammans med vår överlåtelse. Andens utgjutelse är sedan en mycket speciell händelse, då Anden ges till alla troende för att inta den plats som Jesus lämnade.

Gud är i Jesus, Gud är i Anden – treenigheten är för oss obegriplig – men genom Anden, som på Pingstdagen utgjöts på ett mycket speciellt sätt, blir Gud delaktig i både var enskillds liv och i hela kristenhetens tjänande för evangeliums utbredning.