Ledda av Anden (3)

Vila i Guds Andes delaktighet och vilja för ditt liv

Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme.

Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.

ur 1 Kor 12: 4-11

I ett tidiagre inlägg skrev jag att vi måste förstå att vi blev döpta av Andens redan när vi blir frälsta. Hur mycke opposition detta än skapar inom vissa kristna grupperingar, håller jag fast vid detta. Men mitt inlägg är inte att se som ett pekfinger åt något håll, utan som ett hjälp och stöd för dig som sörjer över din känsla av Andlig fattigdom: Du kanske inte talar i tungor och tror därför att du inte är döpt i Anden.

“Men talar inte alla i tungor, “måste” inte alla göra det, om man blivit döpt i Anden?” 

Nej, tungotalet är en av Andens många gåvor, som Paulus räknar upp i 1 Kor 12: 8-10. Att tala i tungor är inte ett tecken på att man blivit döpt av Anden. Tungotalet är en nådegåva man kan få sedan man fötts på nytt genom “vatten och Ande”. Kanske har du inte fått någon andlig gåva (uppdrag) ännu eller kanske du har det, utan att förstå det.

Jag menar med detta, att talet om Andedop och tungotal – som ett “paket” – har  inverkat negativ på många människor och begränsat mycket av Guds Andes verk. Många har med nästan panisk iver,  till slut hamnat i uppgivenhet, ångets och rädsla, då de sökt och sökt vad man redan fått erfara. Sökandet efter Andes dop har lamslagit dem och de har förhindrats att bli de redskap Anden vill använda dem som.

Till dig min syster och bror, som upplever denna ångest, vill jag skriv: Tacka för Guds Anden och be och sök förstå vilke gåva Han gett, eller vill ge dig – dvs vad Han vill bruka dig för.