Liberalismens vitkalkade murar

Jag hoppas du läste gårdagens text ur Hesekiel! I dag vill jag fortsätta med att citera mer ur denna aktuella Bibelbok.

Vad gör svenska kristna ledare i dag? Ja, man gör som man gjorde i Israel, på Hesekiels tid. Man bygger murar av egna läror, genom tolkningar och manövrerande av Ordet. Man dristar sig till att försöka anpassa Guds vilja, så den skall passa den egna önskan och bulvaners påtryckningar. Man lyssnar och låter sig formas – inte till efterlydnad  av Guds vilja, uttryckt i Ordet – utan till undfallenhet, ja till och med bifall, till lobbyisters marknadskampanjer.

Dessa murar av nyordningar håller inte!

Det är en ytterst farlig väg man väljer, när man betraktar äktenskap mellan man och kvinna, som något vi frälsta kan hantera som världen hanterar den.

Äktenskapet är en helig förebild, för att förstå förhållandet mellan Gud och människan. 


Därför säger Herren Gud så: Efter­som ni talar falskhet och ser lögnaktiga syner är jag emot er, säger Herren Gud. Min hand ska drabba profeterna som ser falska syner och spår lögn. De ska inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land ska de inte komma. Ni ska då inse att jag är Herren Gud. Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ’Allt är väl’, trots att allt inte är väl, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk, därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren ska falla. Ett slagregn ska komma, och ni hagelstenar, ni ska falla, ja, en stormvind ska bryta lös! Och se, när muren har fallit, ska man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på?

Därför säger Herren Gud så: Jag ska i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min harm låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs. Jag ska riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, ska ni gå under därinne. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag ska tömma ut min vrede över muren och över dem som har vitkalkat den, och så ska jag säga till er: Muren finns inte mer och inte heller de som vitkalkat den, de ­profeter i Israel som ­profeterade om Jeru­salem och såg syner om att allt var väl, fast allt inte var väl, säger Herren Gud.


Hes 13:8-16