Lidandet och trösten

Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning.

Ur 2 Kor 1:4-6

Som Guds barn, vet vi att våra tillfälliga lidanden här, är ett inte inför vår framtid – vi vet ju hur allt slutar! Vi är, genom Jesus Kristi offer, oförtjänt försäkrade mot att allt slutar med lidande.

Men våra lidanden nu, är ändå inte utan mening. De ger oss – om än ofrivilligt – möjlighet att förstå andra som lider. Gud sätter oss inte i en skyddad bubbla av framgång och lycka, som några vill lära om det kristna livet. Vi drabbas på samma sätt, och av samma saker, som andra drabbas av. Men vi får genom detta vara Guds tröst och uppmuntran till våra medmänniskor.

Vårt lidande blir inte enbart något negativt, utan ger oss en möjlighet att dela medkänsla och tro.

Lidandet och trösten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen