Livets grund

Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


Fil 1:2

Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Rom 15:13


Vilket enskilt ord som är vanligast i Bibeln vet jag inte, men en sak är klar – om ordet frid talas väldigt mycket.

Paulus inleder och avslutar ofta sina brev med att peka mot friden. Och det är inte en frambesvärjd frid han talar om – sådan som kan uppnås genom yoga, mindfulness och andra kontemplativa metoder. Guds frid kommer inte inifrån någon människas eget andliga djup, förbundet med fördolda och ockulta krafter.

Vi förflyttas inte bort från oss själva, in i djupa, mörk och andligt farliga världar. Vi är kvar i världen, tacksamma för det som är vackert, förvaltar den men vet – att vårt slutliga mål inte är denna världens rikedom, utan ett annat. Ett slut som var före oss – Han förbereder oss.

Guds frid kommer från Gud själv. Därför står vi ut med prövning och motgång. “Vår värld” rasar inte samman med världen vi lever i, här och nu. Denna världen är inte tillvarons slutliga byggnad – den är bara en passage.