Lydnad – ett val

När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. 
Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. 

Rom 6: 20 och 22

Guds Ord berättar, i fler textsammanhang, att människan är slav under en av två herrar: 

• Syndens herre – Satan.
• Rättfärdighetens herre – Gud.

Människan tillhör antingen den ena eller den andra. Genom syndafallet blev människan syndens herres slav.

Men Gud öppnade, genom Jesu Kristi offer, en smal väg bort från Satans slaveri och människan fick möjlighet att välja Gud som sin Herre. 

Då är det ju självklart, att när vi befriats från syndens slaveri, accepterar vad Guds Ord säger om synden och lär oss förstå vad Gud förklarar som synd – för att kunna undvika den. Detta kallas helgelse. Vi jämför vårt agerande med Guds definition av synds agerande. Så jobbar vi med oss själva, för att leva enligt Guds orubbliga ordning.

Denna ordning förändras inte av syndens slavars försök till omtolkning. Guds Ords står fast. Det kommer aldrig ändras, det är vi som frälsta som måste förändras – helgas. 

Lydnad – ett val

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen