Lyssna kritiskt!

De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem.

vers 5, ur 1 Joh 4:1-6

_____

Vilka är de som är från världen?

I första versen förklarar Johannes att han syftar på de falska profeter. Dessa profeter är drivna av Antikrists ande, dvs av anden som inte är Guds Ande, utan Djävulens – Satans – ande.

Låt mig göra en notering här:

Guds treenighet – Fader, Sonen och den helige Ande – har en parallell i – Satan, hans son (Vilddjuret från havet eller Antikrist) och Satans ande (Vilddjuret från jorden eller den falske profeten). Liksom Jesus Kristus och den helige Ande trätt fram på ett specifikt sätt, vid en specifikt tid i evangelierna, träder Antikrist och den falske profeten fram på ett specifikt sätt, vid en specifikt tidpunkt i ändes tid enligt Upp 13:1-10 resp. 13:11-18. Men liksom vi vet att Jesu och Anden verkat sedan urtid – före “jordiska” tid – verkar Antikrist och Antikrists ande redan idag.

Vi måste lyssna kritiskt och prövande till allt vi hör, för att förstå och med Guds Andes hjälp känna in om det profeterade är från Gud.

Johannes ger oss två exempel på detta prövande:

Det första är att lyssna till vad profeterna säger om Jesus Kristus, är Han Guds Son eller vem är Han enligt dessa profeter?

Inför denna prövning avslöjas religioner och deras profeter generellt och ganska snart. I några läror existerar Han inte ens, men i några lyfts Han fram – och bokstavligt förpassa till att inte vara Guds Son – trots att Han omtalas…

Dessa religioner är falska läror. Uppkomna genom falska profeter, drivna av Satans ande – de är djävulens religioner.

Så visar Johannes också på ytterligare ett tecken på att profeterna är falsk: “…världen lyssnar till dem.”

Världens barn har inte Guds Ande, utan lyssnar till världens – satan ande och andar – förmedlade av falska profeter. Dessa kan klä sig i mystikens lockande former. I djupa, och förföriskt lockande, utläggningar om människans inre uråldriga styrka och möjligheter till kontakt och bemästrande av dessa krafter genom (andlig) övning.  Det kan handla om att andas, röra sig, upprepa ljud – obegripliga ord – på visst sätt.

Dessa krafter befriar inte människan till att nå Gud, utan till att bindas av Satan.

Världens barn frapperas av detta – och lyssnar. Och det som lockar världens barn har vi därför extra stor anledning att pröva.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *