Lyssna till profetiorna!

Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt…

1 Tess 5:19-21

“Lyssna inte till nutida profeter som bär fram domsord.”

Så kan man sammanfatta ett inlägg och flera av dess kommentarer, som framfördes på en webbsida. Själv upplever jag att det är tvärt om.

Lyssna till de tilltal människor får och pröva dem!

  • Skulle Gud inte varna sina barn för faror?
  • Kan ordval göra en hälsning falsk?
  • Är det min personliga Gudsbild, eller Guds Ords Gudsbild, som bekräftar profetians äkthet?

Förkasta inte profetiorna. Det är högmod.