Måste vedermödan komma?

“Tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske?”

Matt 26:53-54

____

När Jesus grips i Getsemane, för att korsfästas, gör i vart fall en av lärjungarna motstånd. En rättvis handling hade vi nog tänkt om vi vart där. Men förödande om den lyckats.

Jesus hade kunnat försvara sig själv! Men skriftens ord – gamla testamentets profetior – måste få ske. Hans lidande är vår frälsning. Det gavs och ges ingen annan möjlighet för att rädda oss.

Gud vet vad Han gör – vi måste söka vila i detta! Ta tillvara på Hans profetior med varningar och uppmaningar.

Vedermödan är inget kanske, något som fixar sig… Vedermödan måste inträffa!