Medan tid ännu är

Dagens hälsning blir två citat hämtade ur Bibeln. Det ena citat är taget ur sammanhanget där Jesus just gjort ett “brödunder”.  Folket hade sett det, upplevt det och mättats av det. När kvällen kom hade Jesus skickat iväg sina lärjungar ensamma i båt över sjön – det hade folket sett – men vart Jesus själv tagit väg visste man inte – man tog för givet att Han var kvar på platsen:

Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte gått ombord med sina lärjungar, utan att de hade gett sig av ensamma. Då kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. 

Joh 6: 22-24

Nät jag läste denna text, kom också Herren ord genom profeten Jesaja till mig:

Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. 

Jes 55:6-7

Detta är till dig som läser detta: Tag vara på tiden!