Mellan NATO och Ryssland

Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren Gud. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.

Hes 18:23

Sveriges regering har beslutat sig att för att den vill ansöka om medlemsskap i NATO. Därefter skall följa riksdagens beslut – som knappast blir annat än ett godkännande.  Om detta kan vi tycka olika och måste få. Att tänka, tycka och uttrycka sin åsikt är grunden i ett demokratiskt samhälle.

Men hur ber vi – då nu detta är ett faktum och vi befinner oss i en situation där vi inte vet hur Ryssland kommer att agera? Jag tror många av oss känner stort behov av bön just nu.

Jag kan självklart inte säga hur du skall tänka i detta, men min bön är en bön om människors uppvaknande och frälsning. 

Ske Din vilja…” men vad är den? Att alla människor skall leva i fred, framgång och lycka här på jorden, för att sedan dö, och hamna i en evighet av plåga? Knappast!

En sak vet jag: Hans vilja är att alla människor skall bli frälsta!
Jag ber alltså: ”Ske Din vilja, så att människor blir frälsta!” 

Och den tilliten har vi till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja så hör Han oss. 

1 Joh 5:14