Men för att…

Ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade människors ära mer än äran från Gud.

Joh 12:42-43

Detta är en av de mer sorgliga texterna i Nya Testamentet. Konstaterandet att några trodde på Honom, men på grund av andra, på grund av annat, ville de inte bekänna.

De hade vänner och positioner och genom detta erhöll  de  fördelar i samhället som de värderade högre än livet med Gud.

Men allt detta blev dem (är oss) bara givna för en kort tid. En dag måsta vi alla ge upp världen… Idag bekänner vi vår eviga morgondag.