Mer än

Läs gärna:
Matt 12:38–42

……här är en som är större än Jona, …här är en som är större än Salomo.…

ur Matt 12:41 och 42


Hur mycket behöver vi för att “ta in” vem Jesus verkligen är och förmår?

De skriftlärd och fariséerna nöjde sig inte, med att se allt Jesus gjorde. Trots allt Han gjort och sagt kommer ändå den undflyende och ursäktande frågan: “Mästare, vi vill se ett tecken av dig.” Kan de verkligen ha varit så blinda eller ville de inte lyssna?

Kan då också vi vara så “blinda”, att vi inte vill lyssna till Honom, som vi vet är Sanningen.