Missmod

Kan man känna missmod, när man hör om väckelse?

För de som lever i väckelsens vind kan frågan verka rent obegriplig: Hur kan man drabbas av missmod inför detta?

Men jag – och nu utlämnar jag mina tankar – känner faktiskt nästa missmod ibland, när jag hör om väckelse där, och där, och där, och… – men inte här.

Det är: ”Härliga möte!” ”Guds Ande berör!” ”Folk i tårar!” Säkert känner du igen beskrivningarna, kanske funderar du ibland som jag: ”Är det bara floskler – eller…?”

Under gårdagen kände jag detta extra starkt. Jag måste erkänna – jag upplevde ett missmod över att det uppenbarligen sker – där men inte här.

Men då fick jag en tanke som jag vill dela med dig och som jag är övertygad om inspirerades av Guds Ande:

Gläd dig med väckelsen, även om du inte ser den i din närhet. Be för väckelsen och för de platser där väckelse sker. Även om du inte själv personligen är där, är din bön en Andlig kraft, som påverkar skeenden. Där med är också du, genom Anden, med och bär väckelsen, även om du inte ser den i din närhet.

Och sedan tänkte jag: Nu skall jag börja be ännu mycket mer konkret – om en väckelselängtan också bland Guds barn på min ort. Du kan be om det på din ort. Bön om en förenande väckelselängtan, som bryter ner murar och bygger en gemensam plattform – Amen!