Mitt handlande

Men se till att den frihet ni fått inte blir till fall för de svaga. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta av köttet från avgudaoffren?


1 Kor 8:9–10


Hur påverka mitt handlande andras tro? Paulus skriver:

Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. … allt bygger inte upp.


1 Kor 10:23

Här kan vi i sammanhanget lägga till: …bygger inte upp andra. Längre fram i sammanhanget poängterar han: “Väck inte anstöt…” (vers 32).

Det handlar om att leva så att min frihet inte blir någon till fall.

Vi måste, som troende, förstå att frågan om offerkött var viktig för Guds barn i deras kulltur. I svensk kulltur idag – i vart fall inte ännu – är denna fråga inaktuell. Men det finns andra fråga av samma karaktär. Dvs frågan hur vår kristna frihet och handlande påverkar andra, är alltid aktuell – men i andra stycken.

Låt oss, i vår kultur, byta ut begreppet “offerkött” mot begrepp, som “sambo” eller “alkohol”, ord vi kan placerade i samma gråzon.

Dessa typer av begrepp, belysta med ordet ansvar, gentemot vår nästas samvete, saknas fullkomligt i våra samtal!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *