Mitt och “deras” bygge

Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. 

1 Kor 3:11-15

Ibland används någons synliga bygge som grund för vår “frälsnings bedömning”. Det betyder, att utifrån vad vi ser, tar vi oss rätten att bedömma om någon är “riktigt” frälst eller ej. Men vi måste minnas att allt bygge kommer prövas i eld – ditt, mitt och “deras”.

Då kommer det också framgå vad vi byggde på. När det byggda drabbas av eld, kommer enbart det bestå som är från Gud och byggets grunden kommer att avslöjas.

Den människa som bygger sitt liv på Jesus Kristus skall bli frälst.