Nåd och seger

Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet…Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.

ur Kol 4:2–6


I dag tänker jag vara personlig! Jag tror du som läsare liksom jag, ibland känner en beklämdhet inför framtiden.

Känslan grep mig stark i går kväll: Det finns ytterst lite ljus kvar, i denna tidsålders tunnel. Jag delar, för jag vill att du skall känna att du är inte ensam – om du bär känslan.

Om du förstår vad jag menar med detta, behöver jag inte ge exempel – om inte, är exempel överflödiga och jag ber dig hoppa över detta inlägg! Det är inte för att peka på varningssignaler som jag skriver idag, utan för att få erkänna och kanske dela känslan: Livet, som vi är vana vid det, är på väg att tas från oss.

Med denna känsla böjde jag sent i går mina knä vid soffkanten, med Guds Ord i handen och bön till Herren om hjälp, tröst, förståelse, hopp. Jag slog upp Ordet och mina ögon drogs omedelbart till texten ovan. Där fann jag svaret, ett “körschema” för livet i vår tid:

“Be, tacka, be att evangelium når ut, ta vart tillfälle att vittna, var vänliga, tala salt.”

Ingen generation – jag vågar påstå detta utan större tvekan – har haft en så viktigt uppgift som vår! Vi är förmodligen Guds sista redskap att rädda våra medmänniskor.

“Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.”

/Jesu Kristi ord i Joh 4:4

Så länge dagen varar gör vi hans gärningar som sänt oss. Natten kommer då ingen kan arbeta. Ingen generation haft större skäl att leva frimodigt än vår.

Vi får lever orädda, i Hans nåd och Hans seger i dag!
Vi får lever orädda, med Hans nåd och Hans seger framför oss!

Var välsignad och lev till välsignelse!