Nära Herren

“Må dessa mina ord som jag har bett inför Herren vara nära Herren vår Gud, dag och natt, så att han dag efter dag skaffar rätt åt sin tjänare och rätt åt sitt folk Israel, för att jordens alla folk ska veta att Herren är Gud och ingen annan. Låt era hjärtan vara hängivna Herren vår Gud, så att ni alltid lever efter hans stadgar och håller hans bud, så som ni nu gör.”

1 Kon 8:59-61

Jag har bar en ytterst kort hälsning idag. Den kom till mig när jag nyss satt och hade min morgonstund med Herren, den lyder:

Håll dig nära Herren – var dag och var stund!

Jag vill tillägga: Tro aldrig du klarar dig själv. Dela ditt liv, dela din dag och dela var enskild stund med Herre. Tillåt inte några hemliga rum i ditt liv. Det är genom dessa rum som Satan smyger in och förstör vad Herren vill göra med och genom dig. Dessa rum (detta rum) är förödande!