Närhet – ett måste

Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden.

Mark 14:54

Jesus hade fängslats och förts till översteprästen Kajfas hus. Där blandade Petrus sig med de övriga runt elden, på gården och där kom han senare under natten att förneka Jesus, vilket också innebar att han förnekade sig själv.

Han påstod att han inte kände Jesus. Men därmed också att han själv inte var den han var: Den Petrus som följt Jesus under de sista åren och som förmodligen många i Jerusalem med omnejd både kände till och kände igen.

Att följa Jesus på avstånd fungerar inte. Vi måste följa Honom tätt intill, genom bön, Bibelläsning, innlyssnande stillhet och bekännelse.

På avstånd från Jesus blir snabbt uppslukade av världen.