NTs sanning och konsekvens – 1

Omslutna och uppfyllda av sanningen

 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna…

vers 14, ur Ef 6:14-18

_____

En stor fara för oss kristna idag, är att vi tar lätt på vad sanningen innebär.

Sanningen kan, i vår medialt upplysta tid, kännas obekväm – den skaver i brist på tro och förståelse, och vi lockas att lätta på den. Vi förmår inte stå upprätta inför humanistiska, politiska och religiös ideologiers angrepp Vi lossar på sanningens bältet och gör oss själva sårbara i brist på förankring i NTs sanning.

Sanningen gör oss fria – amen! Men när vi inte är förankrade i sanningen fångas vi lätt i villfarelsens nät. För villfarelsens andemakt – lögnens fader – är en mästare på att förvränga, så att gott blir ont och därefter ont blir gott.

Vi måste blir allt djupare förankrade i sanningen!