NTs sanning och konsekvens – 3

Fångna i förljugenhet

“Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.”

Joh 8:32

_____

Låt mig ställa en nödvändig fråga:

Tror Du att Guds Ord – Bibeln – berättar sanningen eller är en lögn?

OBS! Jag frågar inte om du följer minsta punkt i lagen, det finns det ingen som ärligt kan påstå sig göra. Jag frågar: Tror du tror Bibeln berättar sanningen om Gud och människan.

Ta inte lätt på frågan, skynda dig inte förbi den. Svaret behöver du inte ge mig, du skall ge det till dig själv – för att förhålla dig till det.

För om sanningen – som Jesus talar om –  är sanning, finns ingen möjlighet till kompromisser. Då blir alla andra “sanningar” lögner – och den som tror på dem lever fångna i förljugenhet.