NTs sanning och konsekvens – 4

Vad är då sanningen och konsekvens?

De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss.

vers19, ur 1 Joh 2:18-25

_____

Sanningen är att:

  • Mänskligheten – genom Adam – gjorde ett val, som ledde till att den gick förlorad.
  • Guds kärlek till människan är gränslös!
  • Gud byggde en bro för människan att vände hem via.

Den sanningen befriar. Den sanningen, den bron – som är Jesus Kristus – är enligt Guds eget Ord, den enda sanning som leder människan hem igen.

Guds Ord säger att ingen kommer till Gud utan att passera över den bron, den vägen, det nålsögat – Jesus Kristus.

När någon, som menar att den vägen är “en av vägarna” far han eller hon fram med en konkret motsägelse till Bibeln.

De som sprider den “sanningen” har gått bort från oss. De har återvänt till vägen bort från Gud, till upprorets väg.

Vi får be för dem, älska dem, försöka led dem rätt, men aldrig… följa dem – oavsett titel och rang.