Ny skapelser

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! 

2 Kor 5: 17-20

Djupet i Guds frälsning är obeskrivbart. Frälsningen är det största miraklet som går att uppleva. 

Det är inte i första hand en ny livsstil. Ett nytt intresse. Ett nytt engagemang. En ny livsfilosofi.

Frälsningen är ett fullkomligt ny skapande – genom Guds vilja och kraft. Den frälsta människan är en ny person. Vårt namn skrivs in i Livets Bok som nyfödda. Vi är nya skapelser.