Nytt år!

…med Guds trofasta löfte

Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud

Rom 8:28


2020 – ett nytt år – 366 dagar och 53 veckor denna gång.

Hur gott är det inte att få börja året med att påminna varandra om Guds överhöghet, trofatshet och löften – ingen och inget kan förändra detta i evighet. Pris ske Gud!

Medan många utan tro ser anledning att bäva och frukta, inför det allt mer skrämmande och ovissa, har vi, som älskar Gud, alla anledning att fröjdas och glädjas – hur det än ter sig… Allt som kommer att hända, kommer ju samverkar till det bästa!

De stundliga segrarna, för satan och hans ondska, är inget annat än avräkningar på hans tid- Avräkningar på tiden till hans slutlig fördömelse och förintelse. Återigen: Pris ske Gud!

Pris ske Gud – att vi får stå på Hans sida!
Pris ske Gud – att vi får göra det trots våra egna brister!
Pris ske Gud – att vi har detta underbar löfte, som har sin täckning i Gud själv!

2020

Inte ett år rubricerat av oro, utan ett år som bär rubriken tillförsikt!