Och jag skall…

(Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.) Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpar som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. 

Joh 14:(15), 16-17

Första delen av bibeltexten skrev jag om igår, men jag tar med den för den är en oundviklig inledning till dagens.

Vers 16 och 17 går inte en att rycka loss från den föregående. Den utgör inte ett nytt stycke eller en fristående mening. Den ingår i ett sammanhängande stycke. 

Vi kan var godhjärtade och kärleksfull och kalla oss kristna… Men om vi börjar våga värdera, förändra eller utesluta de av Hans bud som inte passar oss, vad gäller då…