Ödmjukhet

Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre.

Joh 3: 28-30

Det jag skriver nedan skriver jag till oss alla. Det är alltså inte på något sätt adresserat någon. Vi behöver alla ständigt vara observanta på oss själva. Amen!

Berättelsen om Johannes döparen och Jesus är en underbar berättelse och exempel på sann och äkta ödmjukhet.

I berättelsen, som återfinns i Joh 3: 22-36, berättas inledningsvis om hur både Johannes och Jesus döper, men på lite olika platser. Men ganska snart – förstår vi – uppstår det avund och gny bland Johannes lärjungar och de går till Johannes och berättar: “Jesus döper och alla går till honom.”

Vi kan alltså på goda grunder anta att människors fokus flyttar från Johannes döparen, till Jesus Kristus och att Johannes och hans lärjungar därmed kommer allt mer i skymundan.

Det är i detta skede som Johannes döparen visar oss ett sant och viktigt exempel på ödmjukhet. Johannes förstår att se sig som den han är och gör inget för att dölja det, tvärt om. Han är prästen, pastorn, predikanten, vittnet… en vägröjare och vän till den som allt handlar om: Jesus Kristus.

Hans uppgift är att vittna om Brudgummen. Bruden – de frälsta med deras längtan och förväntningar – tillhör Brudgummen. Det är Jesus det handlar om, det är Jesus människor skall se.

Det blir en fruktansvärd kränkning av brudgummen och vänskapen, om brudgummens vän har någon form av personligt begär till bruden och hennes beundran. Att tillåta ett agerande så att bruden förförs till idolism (dyrkan och beundran) av någon annan än brudgummen, är ett handlande som knappt går att sätta ord på. Brudens hela beundrar skall odelat riktas mot brudgummen.

Vilket ord – finns det ord – som skulle kunna sätts på Johannes, eller någon av oss, om vi försöker stjäla ens något litet av människor beundran från Jesus Kristus till oss själva?

All hjälp till bruden, men allt ljus på Brudgummen! Så skall vi alla, vad vi än gör, se på nåden och möjligheten att få tjäna Herren.