Oförlåtelsens gift – här och i evighet

“Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?” Jesus sade till honom: “Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju”.

/ur vers 22 o 22, Matt 18:21-35


Det gamla svenska ord “grämelse”, används inte särskilt ofta. Det beskriver en känsla, som blir ett ställningstagande, som blir ett ytterst negativt gift. Det börjar med en tanke – som kan synas befogad – som övergår till att få makt över oss. Detta kallas grämelse och bryter ner oss.

Att tanken påverkar oss fysiskt är inte okänt. “Positivt tänkande” används inom många områden där man söker utveckla den fysiska förmågan. Hur många har inte “hejat på”, klappat någon på axeln, berättat hur bra någon är osv, för vi vet att positiva tillrop hjälper kamraten se positivt på sig själv och förmå mer.

På samma sätt är negativt tänkande något som begränsar, förminskar och försvagar.

Tanken påverkar tveklöst det faktiskt fysiska. Grämelse är ett farligt tillstånd, som vi måste arbeta med!

Därför måste du och jag, som Guds förlåtna barn, tacksamt lyssna till berättelsen om den oförlåtande tjänaren. Gud säger, ang oförrätter – av obegränsat antal och  slag: “Förlåt om och om igen!”

Ja, studerar vi sista versen textstycket ovan – vilken vi ofta blundar för – ser vi att nivån på vår förlåtelse av andras oförrätter, blir nivån Guds sätter för förlåtelse av våra synder…

Låt mig ge dig ytterligare en vers avs detta, Mark 11:26… Nej, du hittar den kanske inte i så många Biblar – den hoppas oftast över (kontrollera gärna).

Men enligt fotnoten till SvFolkbibel lyder den: 

Därför säger jag er: “Men om ni inte förlåter, ska inte heller er himmelske Far förlåta er era överträdelser.”

Vi måste till detta lägga Jesu ord i Matt 7:2.

Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er.

Låt oss vara snara med att förlåta – om och om igen – det är vår Faders vilja och låt oss medvetet bearbeta vår ev grämelse som annars begränsar oss och sakta äter upp oss.


Not: Mark 11:26 återfinns i ex: Reformations Bibeln, King James version och Textus Receptus (grekiska texten).