Ögontjäna eller älska Jesus

Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda.

1 Kor 11:30–31


Detta inlägg får inte läsas dömande,
utan som en uppmaning till egenfundering, under bön!


När Paulus skriver varningen ovan, gäller den ett ovärdigt nattvardsfirande – se verserna 17–32. Frågan som föds blir: Bör detta, appliceras också på andra sammanhang?

I Korint råder tydligen mycket svaghet och sjukdom. Paulus förklarar detta som ett utslag av Guds fostran, orsakad av ett ovärdigt nattvardsfirande.

Här skall jag inte belysa frågan om dom, som straff eller fostran, utan väcka tanke på hur vi agerar inför Herren.

För vi kan inte ögontjäna Jesus!

Men vi “måste”, av och i tacksamhet älska Honom, för vad Han gjort och räddat oss från. Där är grunda vårt agerande gentemot Honom: Tacksamheten och kärlek!

Vi kan inte ögontjäna Jesus, för att få ynnest i retur, vi “måste” av och i kärlek visa hjärtats djupaste vördnad.

Vår lovsång, vår nattvard, vår Gudstjänst, vårt eget liv… får aldrig bli ett ögontjänande – en nyckel för att – allt måste komma som hjärtats genklang.