V-dagen

Den som gjort sin röst hörd, är inte passivt medskyldig!

Jesus ger oss följande: “Älska Gud över allt annat och din nästa som dig själv.”

Vad jag har fått ta del av, och som min nästa behöver framför allt annat, är evangelium. Evangelium, är i många länder ngt mycket kontroversiellt, så pass, att det inte ens är tillåtet att nämna, än mer, är det förbjudet att predika. Sverige är ett fritt land – fritt också inför möjligheten att förmedla evangelium.

Mitt bästa,min nästas bästa,  – dvs budskapet om Guds stora nådefulla kärlek och vägen till Honom,  Jesus Kristus – ÄR evangelium. Jag ser det som min kristliga uppgift idag att rösta, och att rösta så, att evangelium får förbli i frihet.

Svensk demokrati – observera att den är bredare en enbart SD – är en garant för detta. Socialism innebär  bl.a. “frihet” från Gud, upphöjandet av det mänskliga –sekulär humanism.

Valet idag är djupast settett val mellan evangelium och sekulär humanism. Jagtänker idag inte var passivt medskyldig, till att den sekulära humanismen ges makt överevangeli frihet.

Hur tänker DU agera?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *