Om profetiska tilltal?

Vi behöver förstå Guds avsikt med det profetiska tilltalet och behöver Guds kärlek när vi förmedlar dem, delar dem vidare och när vi tar dem till oss.

För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Amos 3:7

Jag kom till tro i slutet av 1960-talet. Då hördes ofta Guds tilltal i möten och ingen förvånades över dem. Tilltal spreds i form av böcker och häften. Men så hände något.

Profetiorna dog inte ut, men dess naturliga del av det kristna livet blev reglerat av mänskligt förnuft. Man misstänkliggjorde profeternas tillförlitlighet. Utgick från att profetiorna var fejkade, avsedda att skapa uppmärksamhet runt profeten eller att skrämma lyssnarna till frälsning. Detta var ett av den kristna liberalismens bedrägliga verk.

Det här är mina erfarenhet, kanske håller du inte med… Men jag vill uppmana dig: Lyssna till de profetiska tilltalen!

Profetiska tilltal är inte hot, utan hjälp, Guds hjälp, fylld av kärleksfull omsorg. Lyssna till profetiorna! Uppfatta dem inte som hot, sprid dem inte som hot. 

I dag varnar politiker, militärer, ekonomer osv för hotbilder. Detta tar människor till sig med tacksamhet och inrättar sina liv utifrån dem. Hur mycket mer skall då inte vi, som Guds barn, ta till oss och inrätta oss efter Guds varningar?

Våga ta profetiorna på allvar! Våga be Gud om att den profetiska gåvan åter blir stark.