OM…!

“Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande.”

Joh 14:15–17


Jag skall vara personlig och erkänna att jag i minnet ofta tänkt mig att lydelsen varit:

“Om ni älskar mig och håller fast vid mina bud…”

Stor förändring? Ja och nej, hastigt och mycket ytligt sett, är grunden samma, men ändå utgör och:et en stor skillnad.

Det står att “om” vi älskar Jesus, “håller vi fast vid Hans bud”.

Det borde kanske stått ett utropstecken efter. För där är ett osynligt “lika med”-tecken mellan att älska Jesus och håller fast vid Hans bud. Var gång vi tar lätt på Hans bud bekänner vi att vår kärlek till Honom inte är så stor. När annat frestar – som bryter mot Hans bud – svalnar denna kärlek ofta, till förmån för vad vi själva vill. Vi tullar på buden, “för vi är ju bara människor”, men därmed bekänner vi, att kärleken till Honom inte sitter särskilt djupt.

Om vi älskar Jesus håller vi fast vid Hans bud.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *