Omsätta

Läs gärna:
Matt 12:9–14

…Då gick fariséerna ut och höll rådslag mot honom hur de skulle kunna döda honom.…

Matt 12:14


Hur övertydligt och överbevisande Jesus än talar till fariséerna, tycks det Han säger “gå in i ena örat och ut i andra”. Var deras egen tolkning för dem var så ofelbar, att ingen annan var möjlig? Eller ville de inte lyssna – eller vågade – för att slippa riskera att bli störda?

Men hur är det med mig och dig? Är vi villiga att lyssna och kanske obekväma oss med att omsätta, vad Guds Ord säger?

Not: “Omsätta/omsättning” kan vara ett ekonomisk begrepp, men är också en ord som betyder: Göra – omsätta i handling – vad som är sagts.