Omvändelse – helgelse

De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig.

Mark 6:12

Vad är omvändelse? 

Vi kan ha många förklaringar av ordet, det är inte säkert det betyder samma sak för alla. För mig handlar det om försöka låta mig formas mer och mer så som Gud vill ha mig. 

En del av frälsningen är vår medvetna omvändelsen. Dvs att vi i tanke och praktiskt handlande tar beslutet att vända oss bort från det liv vi tidigare levt utan Gud och börja leva på ett nytt sätt, med Honom.

Många gånger är det för oss som nyfrälsta ganska uppenbara handlingar och tankar vi behöver omvända oss från. Men kanske behöver vi stanna upp i bön både nu och då och fråga:

Herren har jag missat något, eller tagit till mig nya mönster av handlingar och tankar som jag behöver omvända mig från? Helga mig Herre, forma mig som du vill – Amen!

Omvändelse är ett stundens beslut, men också startskottet för en livslång process som också kallas helgelse.