Omvändelsens valdag för Sverige

En allvarlig profetisk hälsning…

Jag brukar vara försiktig med att kalla det jag skriver profetiskt. Profetiska ord kastar ljus över ngt fördolt. Det kan gälla ngt högst vardagligt i nutid, eller handla om ngt kommande.

Ofta får jag tankar från Herren, som jag känner mig manad att lyfta fram och dela. Mer sällan vill jag kalla dem profetiska enl ovan.

Idag på morgonen hände det dock. Med kraft och allvar, med förfäran, bävan och förskräckelse kom orden över mig. Jag har svårt att sätta ord på den känslomässiga upplevelsen och jag summerar den därför som olycksbådande och ödesmättad.

Säkert kan du reagera över att jag inte använder ord som: ”Så säger Herren!”, att jag skriver i ”vi-form” i stället för ”tilltals-form”. Men vi är individer och formulerar oss personligt! Jag tillåter mig inte – då Guds tilltal skall behandlas vördnadsfullt – spela på människors känslor genom svulstiga ord!


Sveriges dagar är räknade! Vi håller nu ett avgörande i våra händer!

Skall vi ingå i en allians mot Israel och Jerusalem, eller stå upp för Israel och Jerusalem?

Skall vi tåga upp mot Jerusalem med vapen i händerna, eller gå med händerna utsträckta för att välsigna, i form av förbön och bistånd?

Ovanstående är en frågeställning jag manades att ställa oss.

Med orden ”tåga mot resp ”med”, fick jag genast klart för mig, att vi nu väljer vi mellan två vägar!

      • En väg kommer leda till en internationell allians, där vi i förlängningen tvingas göra gemensam sak mot Israel.
      • På den andra vägen, där vi ställer oss utanför en kommande  allians ovan – ev ensamma – kommer vi kunna bistå Israel med hjälp, under ändetidens strid mot landet.

Dela gärna detta inlägg:
http://ikristus.se/andens-tid/omvandelsens-valdag-for-sverige

8 kommentarer

  1. Hej Sanna!

   Jag upplevde starkt att Gud nu varnar oss för att inte ta Hans tidigare långmodiga och kärleksfulla varningar på allvar. Han vill ngt – har en plan och avsikt – för vårt land. Han har under många årtionden manat kristenheten till fördjupad omvändelse och svensken till att ta avstånd från sekulariseringen som råder.

   Vi är nu framme vid det som kallas begynnelsen av ändens tid. Många omvälvande händelser, på många plan, kommer att drabba hela världen. Gud behöver folk som står upp för evangelium och för Israel, och som kan peka på vad som händer och varför – dvs avslöja satan och antikrist. Idag spelar vårt utrikes politiska agerande antikrist i händerna.

   Tiden är kort, detta val (som just nu ännu pågår bakom slutna dörrar) bidrar starkt till Sveriges possitionering under ändetidens strider.

   Skall Sverige som land tillhör de som: ”Gav mat, klädde och besökte Herrens minsta bröder” – judar och förföljda kristna – eller skall vi tåga med världen mot Israel?

   I dag är avgörandets stund!

   1. Jag är övertygad om att du har rätt! “Migrationsfrågan” har i mycket fungerat som ett rött skynke för tjuren. Röda duken uppfattas som farlig, och då uppfattar inte tjuren den verkliga faran. Tjurfäktaren.
    Upplevde – profetiskt – tror jag; att det var två saker som var viktiga och ligger på Guds hjärta. Och som valet egentligen handlade om.
    Att välja att välsigna Israel (eller inte)
    Och
    Att Gud skapade människan till man och kvinna. Han “skapade” första “normen”. Detta är ett fundament för hela vår tillvaro. Utan det kommer tillvaron “gå sönder”. Anarki och laglöshet. Uppror mot Gud och Hans ordning.
    Fem av sju partier i den sk sjuklövern vill utreda att införa ett tredje kön.
    Sker det då har landet valt sida, eller avgrunden.

    Dessa två frågor har skymts av det röda skynket. Kristenheten har fastnat i vilket parti man kan eller inte kan rösta på som kristen. Det har bara varit migrationen. Israel och att Gud skapade man och kvinna, det har inte varit viktigt. Vi borde ropa till Herren! “Se man försöker ta bort grundvalarna”.
    Och jag ber med dig Bertil, ropar till Herren om en regering som vill välsigna Israel. Och kan jag tillägga att dessa fem partier som är positiva till ett tredje kön, de är också helt blinda för den islamisering som pågår.
    Gud välsigne dig!
    Sanna

 1. Gud välsigna Israel!
  Avslöja allt fusk och alla lögner i detta val! Befria Sverige från antikristlig socislim för all tid! Låt oss få en regering på kristen värdegrund! I Jesu namn.
  Gud beskydda Jimmy Åkesson!

 2. Amen! Jag upplever att dessa tilltal är från Herren. Varmt tack för detta!
  Vi måste fortsätta att be för vårt land. Än är det inte för sent- än är inte alla röster räknade i detta ödesmättade val- och vem vet: hur kan inte Guds Ande påverka/beröra enskilda riksdagsledamöter i M och KD att vilja samarbeta med Sd i flera frågor där de ändå står nära varandra- om vi fortsätter att be Gud om det, fortsätter be om ödmjukhet, respekt och försoning?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *