Ondskan – världens herre

Detta inlägg kan upplevas som en nedslående betraktelse, men för många av oss är det ändå en tröst. Det är inte på oss eller på Gud det beror. Gud ord förklara utan omskrivning: 

_____

Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.

1 Joh 5:19

_____

Ett av de mer svåra passagerna i kristen tro är att världens ondska ännu påverkar oss. Vi blir sjuka, några dör i alldeles för tidig ålder och alla upplever vi nederlag på områden där vi tycker att vi har löfte om Guds fysiska ingripande.

Men också vi, lever ännu i, “…den nuvarande onda tidsåldern…”, Gal 1:4.

Därmed drabbas vi på samma sätt av det onda som alla andra som lever i denna världen, i denna tidsålder. Vi lever inte med vår kropp i värden som gjorde vi det i en ogenomtränglig bubbla. Men vårt hjärta är befriat att redan nu leva i Gud riket – Luk 17:21-22. Vi måste dock ännu vänta på vår kropps befrielsen – Rom 8:22-23 – från den kraft som ännu har vår värld i sitt våld.

Kämpa inte mot det du inte kan bekämpa! Försök inte lösa det du inte kan lösa! Rikta inte ditt livs energi mot fel mål!