Ordens styrka

En klagopsalm av David, som sjöng den till Herren på grund av benjaminiten Kushs ord.


Psalm 1:1


Kush – av Benjamins stam – en stam som inte alltid drog jämt med de andra judiska stammarna, men som kom att stöttade Davids ätt som kungaätt. Var han någon David kände som sin förtrogne? Var det därför orden tog hårt?

Ord har en oerhörd makt! Vi måste välja dem med omsorg – och i perspektivet av vårt förhållande till den vi riktar orden till.

Den som är min vän, tar min ord på ett annat sätt en den som inte är det. Även de svagaste ord, använda vid fel tidpunkt och livsskede, till en person i nära relation: familj, arbetskamrat, när vän osv. kan får oanade konsekvenser.

Någon annan person, kan omedvetet förklara och värdera – ja i värsta fall medvetet manipulera dessa ord, som jag sagt i den egna förtvivlans och missmodets oförstånd – så att min vän vänds från mig.

Även de svagaste ord, kan på detta sätt föröda förhållanden.

Vi har alltså alla ett ansvar för orden:

• den som talar
• den som lyssnar
• den som medlar

Värdera orden så de inte bryter ner, utan bygger upp!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *