Inför Österrike covid-diktatur?

Låt oss be för det Österrikiska folket!

Den 20 januari 2022 fattade Österrikes parlament ett beslut om ett lagförslag som innebär att alla Österrikare skall tvångsvaccineras. Lagförslaget måste passera ytterligare instans och sedan undertecknas av landets president.

Förslaget är avsett att träda i kraft den 1 feb och skulle gör Österriket till första landet i Europa som inför tvångsvaccinering. Vägran kommer – om förslaget godkänns – att innebära att de som inte låter sig vaccinera döms till höga böter.

Idag är ca 70 % av landets befolkning vaccinerad och stora protester hålls mot vaccin tvånget.

Detta är inlägg pekar på risken för:
övervakning, tvångsstyre och förslavande.